image

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn cháy nổ...giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, - xã hội và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Hồng Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Mặt trận Tổ quốc xã đã ban hành kế hoạch thự hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2023 và tổ chức triển khai tuyên nhân dân dân nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Văn bản mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 630
  • Tổng lượt truy cập: 26081
  • Tất cả: 163
ipv6 ready